De WKB Uitgelegd: Wat elke bouwprofessional moet weten

Heb je al gehoord over de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen, oftewel de WKB? Deze wet gaat een hoop veranderen in ons vak, dus het is hoog tijd om erin te duiken. Hier vind je alles wat je moet weten.

De WKB Uitgelegd: Wat elke bouwprofessional moet weten

Heb je al gehoord over de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen, oftewel de WKB? Deze wet gaat een hoop veranderen in ons vak, dus het is hoog tijd om erin te duiken. Hier vind je alles wat je moet weten.

Wat is de WKB precies?


De WKB schudt de bouwsector flink op. In plaats van dat de gemeente je bouwplannen controleert, neemt nu een onafhankelijke kwaliteitsborger die taak over. Dit gebeurt in verschillende fases en heeft als doel de bouwkwaliteit flink te verbeteren.

Belangrijk voor zelfbouwers


Ook als je voor jezelf bouwt, krijg je met de WKB te maken. Zelfbouwprojecten in gevolgklasse 1 vallen ook onder het nieuwe stelsel. Dat betekent dat je een bouwmelding en gereedmelding moet doen, en dat een kwaliteitsborger checkt of je bouwwerk aan de eisen voldoet.

Veranderingen voor jou als bouwprofessional:


De WKB geeft je meer verantwoordelijkheid. Je bent nu langer aansprakelijk voor fouten na oplevering. Ook moet je zorgen voor goede financiële informatie en waarschuwingen aan je klanten. En vergeet het consumentendossier en de 5%-regeling niet.

Startdatum en fasering


Belangrijk om te weten: vanaf 1 januari 2024 gaat de WKB in voor bouwwerken in gevolgklasse 1, zoals eengezinswoningen en kleine bedrijfspanden. Voor verbouwingen geldt de WKB nog niet meteen, daar komt later meer duidelijkheid over.

Wat is de WKB precies?


De WKB schudt de bouwsector flink op. In plaats van dat de gemeente je bouwplannen controleert, neemt nu een onafhankelijke kwaliteitsborger die taak over. Dit gebeurt in verschillende fases en heeft als doel de bouwkwaliteit flink te verbeteren.

Belangrijk voor zelfbouwers


Ook als je voor jezelf bouwt, krijg je met de WKB te maken. Zelfbouwprojecten in gevolgklasse 1 vallen ook onder het nieuwe stelsel. Dat betekent dat je een bouwmelding en gereedmelding moet doen, en dat een kwaliteitsborger checkt of je bouwwerk aan de eisen voldoet.

Veranderingen voor jou als bouwprofessional:


De WKB geeft je meer verantwoordelijkheid. Je bent nu langer aansprakelijk voor fouten na oplevering. Ook moet je zorgen voor goede financiële informatie en waarschuwingen aan je klanten. En vergeet het consumentendossier en de 5%-regeling niet.

Startdatum en fasering


Belangrijk om te weten: vanaf 1 januari 2024 gaat de WKB in voor bouwwerken in gevolgklasse 1, zoals eengezinswoningen en kleine bedrijfspanden. Voor verbouwingen geldt de WKB nog niet meteen, daar komt later meer duidelijkheid over.

Meldingsplicht

Bij meldingsplichtige bouwwerken is het nu verplicht om een bouwmelding te doen bij de gemeente voor je start, en een gereedmelding bij afronding. Zorg dat je dit op tijd regelt.

De WKB is een grote verandering, maar biedt ook kansen. Meer kwaliteit, beter toezicht, en duidelijkere regels. Zorg dat je goed voorbereid bent en pak deze kans om je vakmanschap te laten zien.

De informatie in deze tekst is met zorg samengesteld en bedoeld om een algemeen begrip te bieden over de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB). Houd er echter rekening mee dat wet- en regelgeving voortdurend aan verandering onderhevig kan zijn. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg altijd de actuele wet- en regelgeving of een deskundige voor specifiek advies en de meest recente informatie.

 

De WeVize app kan op verschillende manieren helpen om te voldoen aan de eisen van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

 

Documentatie en Dossierbeheer

De app kan gebruikt worden om alle relevante documenten en gegevens van bouwprojecten te beheren en te archiveren. Dit is belangrijk voor de Wkb, die vereist dat er een compleet dossier wordt aangelegd met alle bewijsstukken die aantonen dat aan de bouwvoorschriften is voldaan.

 

Kwaliteitscontroles

Met de app kunnen regelmatige kwaliteitscontroles en -rapportages worden vastgelegd. Dit helpt bij het aantonen dat er gedurende het gehele bouwproces aan de kwaliteitsnormen wordt voldaan.

 

Communicatie en Samenwerking

De app vergemakkelijkt de communicatie tussen alle betrokken partijen in een bouwproject. Dit is belangrijk voor de Wkb, omdat het vereist dat alle partijen (zoals aannemers, onderaannemers en kwaliteitsborgers) effectief samenwerken en informatie delen.

 

Registratie van Wijzigingen

Tijdens het bouwproces kunnen wijzigingen optreden. Met WeVize kunnen deze wijzigingen en de redenen ervoor duidelijk worden gedocumenteerd en gecommuniceerd, wat belangrijk is voor de naleving van de Wkb.

 

Transparantie en Toegankelijkheid

De app zorgt ervoor dat alle informatie snel en gemakkelijk toegankelijk is voor de relevante partijen, waaronder de kwaliteitsborger. Dit verhoogt de transparantie en kan het proces van kwaliteitsborging vergemakkelijken.

Download gratis

Geen betaalgegevens nodig

Download gratis

Geen betaalgegevens nodig.